Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 8.685 người chết vì TNGT năm 2016

    (VOH) - Năm 2016, cả nước đã xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông, gồm 10.349 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và 11.240 vụ va chạm giao thông, làm 8.685 người chết; 6.180 người bị thương và 13.100 người bị thương nhẹ.

    Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 5,5% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 1,1%; số vụ va chạm giao thông giảm 9,2%); số người chết giảm 0,5%; số người bị thương tăng 3,3% và số người bị thương nhẹ giảm 13,2%. Bình quân 1 ngày trong năm 2016, trên địa bàn cả nước xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, gồm 28 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 31 vụ va chạm giao thông, làm 24 người chết, 17 người bị thương và 36 người bị thương nhẹ.

    Riêng trong tháng Mười Hai (từ 16/11 đến 15/12), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 833 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 863 vụ va chạm giao thông, làm 721 người chết; 216 người bị thương và 955 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 4,5% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 1,8%; số vụ va chạm giao thông giảm 9,9%); số người chết tăng 3%; số người bị thương giảm 58,8% và số người bị thương nhẹ giảm 16,9%.

    Chấn Hưng