Bạc Liêu là điểm sáng kinh tế của ĐBSCL, sao chỉ số PCI lại gần “bét” bảng?

Tin liên quan