Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII

    (VOH) - Chiều 25-6, Liên đoàn lao động TP tổ chức buổi báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đến với 50 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở.

    Ông Trần Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động TP cho biết, Quốc hội đã xem xét thông qua 13 dự án Luật, Nghị quyết và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013; điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ khóa XIII. Quốc hội đã cho ý kiến về 6 dự án luật khác để thông qua tại kỳ họp sau. Trong đó, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) với nhiều quy định cụ thể, tiến bộ, bảo đảm quyền tổ chức và hoạt động công đoàn không chỉ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công nhân - công đoàn mà còn khẳng định sự nhìn nhận của các vị đại biểu Quốc hội và toàn xã hội về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

    Tại buổi báo cáo, Liên đoàn lao động Tp lưu ý công đoàn các cấp tập trung phổ biến, tuyên truyền Bộ Luật Lao động và Luật công đoàn sửa đổi đến từng công nhân viên chức lao động và đoàn viên; tăng cường phổ biến pháp luật để công nhân viên chức lao động sống và làm việc theo pháp luật.

    Mỹ Trang