Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa 8

(VOH) - Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, chiều hôm qua 11/9, kỳ họp lần thứ 15, HĐND TPHCM khóa 8 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Trong phiên họp chiều qua, các đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận về nội dung các tờ trình của UBND TPHCM. Ngoài ra, đại diện các cơ quan chức năng cũng đã giải trình về những ý kiến đóng góp của đại biểu xoay quanh nội dung các tờ trình. Về vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu mới của việc thành lâp Sở du lịch TPHCM, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội Vụ cho biết: Du lịch giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thành phố, doanh thu du lịch tăng bình quân 27%/năm, đóng góp tỷ trọng 10% GDP thành phố. Mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng du lịch TP, mà ở đây nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng.

HĐND TPHCM cũng đã có Nghị quyết thông qua 3 tờ trình của UBND TP : về “chế độ hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn và phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân”; tờ trình “về việc thành lập Sở Du lịch TP.HCM trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tờ trình về việc “ưu đãi bổ sung cho dự án đầu tư của tập đoàn điện tử Samsung đầu tư tại khu Công nghệ cao thành phố” với việc nhận được hỗ trợ từ ngân sách số tiền bằng 50% thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã nộp 100% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách.

Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý các cơ quan chức năng khi triển khai thực hiện nghị quyết HĐND TP cần có sự thống nhất, đúng người, đúng việc. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển chung của TPHCM. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ nhà đầu tư vào TP thuận lợi. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị này.

Mai Thảo