Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Huấn luyện năm 2015

  (VOH) - Sáng 29.12, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Huấn luyện năm 2015 .

   Đại tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 

  Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Đại tá Nguyễn Nguyễn Nghiêm Long - Phó Chính ủy BTL Vùng, các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng.

  Trong 2015 BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) sát với nội dung, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong công tác huấn luyện, thường xuyên quán triệt, vận dụng tốt tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, bảo đảm cơ bản, thiết thực, vững chắc, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nhất là trong khai thác, sử dụng phương tiện, trang bị tàu thuyền mới.

  Thực hiện nghiêm mệnh lệnh HLCĐ, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Tổ chức huấn luyện các nội dung theo chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Cảnh sát biển, cho 100% các đối tượng, kết quả kiểm tra các nội dung đạt 100% yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi.

  Qua báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Lân Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng BTL Vùng đã kết luận, năm 2015, nhiệm vụ huấn luyện của BTL Vùng CSB 3 được thực hiện đồng bộ từ cơ quan đến đơn vị. Công tác tham mưu huấn luyện, kế hoạch huấn luyện đã bám sát chỉ lệnh của trên cũng như đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, xác định rõ nội dung, thời gian và mức độ phải đạt được cho từng đối tượng nên đã hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.

  Để không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện trong những năm tiếp theo, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị cần nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác huấn luyện. Quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh HLCĐ hàng năm của Tư lệnh Cảnh sát biển; Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các nội dung trong công tác huấn luyện kết hợp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy,cập nhật thường xuyên những thành tựu của công nghệ thông tin đưa vào sử dụng để nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.

  Tại Hội nghị, Thủ trưởng BTL Vùng đã trao thưởng cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2015. 

  Đức Định