Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị Thành ủy lần thứ 22:

  (VOH) - Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX diễn ra vào ngày 20 và 21/3/2015 đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung.

  Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM (Ảnh: Minh Hiệp)

  Đó là: Dự thảo (lần thứ 2) Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ TP; Dự thảo (lần thứ 1) Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 5 năm (2010-2015); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016-2020) và kết quả 5 năm thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP. 

  Trong buổi làm việc sáng nay, Hội nghị thảo luận về tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014; nhiệm vụ và giải pháp năm 2015. Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014 cho thấy: chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên cả về nhận thức và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh có chuyển biến nhất định. Công tác cán bộ được chú trọng, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chuyển biến tích cực, bước đầu chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X Đảng bộ TP. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, quy chế dân chủ được quan tâm đẩy mạnh. Các giải pháp tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được tăng cường, thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

  Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhận định, hội nghị lần này rất quan trọng và dành nhiều thời gian nghe góp ý để tiếp tục hoàn chỉnh nâng cao nội dung các văn kiện của đảng bộ. Sau khi hoàn thiện nội dung văn kiện, Thành ủy sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý tại đại hội đảng bộ quận huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, các đoàn thể và lấy ý kiến góp ý từ nhân dân.

  Ông Lê Thanh Hải đề nghị, các đơn vị tập trung chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X đặc biệt chú trọng đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra với kết quả cao nhất.

  “Chúng ta phải xác định rằng, năm nay chúng ta tổ chức đại hội các cấp, đại hội 10. Thành công của đại hội không chỉ chúng ta chuẩn bị chu đáo đạt yêu cầu cao về nội dung đại hội, về nhân sự, mà đồng thời còn đạt yêu cầu cao về thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Chúng ta lo cho đại hội nhưng chúng ta lo cho dân tốt hơn đó là thành công của đại hội, là thước đo của thành công đại hội” – Ông Hải khẳng định.

  Minh Hiệp