Chỉ có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật

VOH - Đến tháng 5/2023, cả nước mới có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật Thú y.

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều khó khăn, bất cập.

Đến tháng 5/2023, cả nước mới có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật Thú y. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp giữa ngành thú y với các ngành có liên quan tại nhiều địa phương còn chưa tốt, chưa xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép.

Chỉ có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật 1
Các địa phương cần xây dựng các chương trình giám sát ATTP trong chuỗi sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật - Ảnh minh họa

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai ngay những nội dung sau:

Tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. Khẩn trương thành lập lại Trạm Thú y cấp huyện thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng kế hoạch, tập huấn cho nhân viên thú y về công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý và để đáp ứng yêu cầu của đề án vị trí việc làm.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan vận động và có giải pháp triệt để đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung; Xử lý các cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Với các tỉnh miền núi, vùng cao, trước mắt triển khai tại các thành phố, thị xã nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong công tác kiểm dịch động vật, quản lý KSGM động vật, sản phẩm động vật;

Tạo cơ sở dữ liệu các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật và truy xuất nguồn gốc gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ tại địa phương.

Cần có giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án nhằm nâng dần công suất giết mổ công nghiệp, đảm bảo các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp phải hoạt động đạt 80 - 100% công suất.

Tin liên quan