Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chính phủ triển khai Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011: GDP tăng 7% đến 7,5%

  (VOH) - Sáng 30/12, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2011 với các địa phương. Đến dự và chủ trì hội Nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng; lãnh đạo các Bộ-ngành Trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh-thành cùng về tham dự hội nghị.

  HTML clipboard
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành Hội nghị.  (Ảnh: KT- CPV)

  Nghe bài viết:

  Trong báo cáo tại hội nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc về tình hình thực hiện Nghị quyết số 3 của Chính phủ về các giải pháp trong kế hoạch thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2010 cho thấy: Tuy nền kinh tế của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế cũng đã đạt được phần lớn các chỉ tiêu. Các cân đối vĩ mô nhìn chung ổn định, kinh tế phục hồi khá nhanh, GDP ước đạt 6,8%, xuất khẩu ước tăng 19,1% cao hơn 3 lần so với kế hoạch. Các mặt an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, vị thế của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế,… Trên cơ sở những thành tựu và khó khăn, hạn chế của tình hình KT-XH của đất nước trong năm 2010, Chính phủ đã xác định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2011. Theo đó, mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các chỉ tiêu kinh tế bao gồm: GDP tăng 7%-7,5% so với năm 2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 tăng 10% so với năm 2010. Nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 40% GDP. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng không quá 7%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 63 huyện nghèo giảm 4%,…
  Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc: Để đạt tới mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 11, có vị trí hết sức quan trọng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, ngay từ bây giờ, Chính phủ, các Bộ-ngành và các địa phương cần tập trung triển khai 6 giải pháp, nhiệm vụ chính mà Chính phủ đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển; Tăng mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ; điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động; quản lý chặt chẽ thị trường vàng; chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước đang quản lý như điện, than, các dịch vụ công như y tế, giáo dục... theo cơ thế thị trường; kiểm soát chặt chẽ nợ công, ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia… Tập trung thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội; tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội và môi trường bức xúc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí... Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc chỉ ra một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong năm 2011:
  Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tình hình phát triển KT-XH trong năm 2010 vừa qua, do Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nêu tại hội nghị cho thấy: Năm 2010 tuy nền kinh tế của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế cũng đã đạt được phần lớn các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, nền kinh tế của nước ta trong năm 2010 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhưng thiếu bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hiệu quả đầu tư thấp, tỷ lệ nhập siêu lớn, bội chi ngân sách cao, giá cả nhiều mặt hàng tăng khá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết... Nhìn lại tình hình KT-XH của đất nước năm 2010, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng:
  Cũng trong phiên họp sáng nay, hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng-Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm báo cáo về tình hình công tác đối ngoại trong năm 2010. Theo đó, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần hòa thành các mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước. Năm 2010, hàng loạt các sự kiện ngoại giao quan trọng mà Việt Nam chủ trì đã gây được sự chú ý ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cụ thể trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã tổ chức thành công hàng loạt các hội nghị lớn và được các nước đánh giá cao. Công tác ngoại giao của nước ta trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và văn hóa ngày càng được củng cố, ổn định và đi vào chiều sâu. Chính từ đó, đã tạo thế đứng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế,… Nhấn mạnh về chính sách ngoại giao của Việt Nam trong năm 2011 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng-Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, nói:
  Trong phiên làm việc chiều nay, hội nghị tiếp tục nghe nghe lãnh đạo một số tỉnh-thành thảo luận và góp ý cho chiến lược phát triển KT-XH và ngân Nhà nước năm 2011./.

  Quốc Dũng