Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công bố các ấn phẩm kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 11/5/2010, NXB Chính trị quốc gia và Ban Tuyên giáo TƯ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã chính thức công bố các ấn phẩm kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010).

  Theo đó, 14 trong số 45 ấn phẩm mới xuất bản nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ đã được công bố và giới thiệu tới độc giả, bao gồm những cuốn sách, công trình khoa học có giá trị, đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   

   Các ấn phẩm giới thiệu trong buổi lễ

  14 ấn phẩm được xuất bản dịp này bao gồm: Bí quyết thành công của Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh – Vĩ đại một con người; Nhân cách Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại; Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh - Hoạt động thực tiễn và lý luận cách mạng; Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1930- 1941; Hồ Chí Minh - Tiểu sử, Hồ Chí Minh - con người của sự sống: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng; Phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài; Hồ Chí Minh ngày này năm xưa; DVD Ký sự hành trình theo chân Bác.

  Đây là khối tư liệu giá trị, phục vụ đắc lực cho công tác học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chí Minh đồng thời cũng là tài liệu thiết thực phục vụ cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các ấn phẩm sẽ giúp người dân  nhận thức sâu sắc hơn về di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hôm nay và mai sau.

  (Theo dddn.com.vn)