Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cùng phối hợp chăm lo cho công nhân

    (VOH) - Sáng 23-6, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TPHCM ký kết liên tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2015.

    Nội dung phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân, lao động trẻ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất của đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, người lao động. Ngoài ra, công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TPHCM cùng phối hợp xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thể, xây dựng tổ chức Đảng trong  các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh./.

    Mỹ Trang