Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cuộc họp các Quan chức Cao cấp ASEAN

  Hôm qua, Hội nghị các Quan chức Cao cấp ASEAN, tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.


  Tại Hội nghị, các quan chức cao cấp ASEAN đã rà soát lại lần cuối ở cấp làm việc mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác sẽ diễn ra từ ngày mai 28/10 đến 30/10 tại Hà Nội.

  Hôm nay, 27/10, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Hội đồng Điều phối ASEAN và Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ họp để chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN 17 và các Cấp cao liên quan sẽ chính thức diễn ra từ ngày mai 28/10.

  BT

  .