Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại biểu Quốc hội nói về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

    (VOH) - Sáng nay 10/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

    Xung quanh vấn đề trên, phóng viên Đài có băng phỏng vấn ông Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội:

    Quốc Dũng