Dân vận có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

(VOH) - 83 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, tăng cường bộ máy, tổ chức cán bộ làm công tác vận động quần chúng để đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng thành lực lượng đông đảo, tham gia các phong trào cách mạng. Có thể thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, công tác dân vận cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Văn Rảnh trao hoa, biểu trưng và giấy khen cho cán bộ - công chức - viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2013. Ảnh: TNO

Trong tình hình mới hiện nay, vai trò đó lại càng được khẳng định thông qua Nghị quyết 25 Hội nghị Trung ương 7 - khóa XI. Nhân Kỷ niệm 83 năm, ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013), và 14 năm ngày Dân vận của cả nước, phóng viên Đài đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM:

Lệ Loan