Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dành gần 400 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, nghèo, khuyết tật

    (VOH) - Sáng 30/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2010. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM Dương Quan Hà chủ trì hội nghị.

    Trong năm 2010, toàn hệ thống Mặt trận Tp đã thực hiện hơn 1500 công trình thi đua thiết thực với tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 68 tỷ đồng gồm: tiền mặt, giá trị đất hiến tặng, và hơn 8800 ngày công lao động. Quỹ “Vì người nghèo” Tp đã tiếp nhận hơn 94 triệu đồng, đồng thời dành hơn 84 triệu đồng xây 114 nhà tình nghĩa, gần 1200 nhà tình thương, sửa chữa hơn 1000 nhà tình nghĩa và nhà dân nghèo, tăng hơn 21.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và hơn 400 phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên nghèo. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận tòan Tp và các đoàn thể khác đã dành gần 400 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi, giúp đỡ các đoàn viên, hội viên gặp khó khăn./.


    Lệ Loan