Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đầu tháng 11, TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp Thành phố lần II

  (VOH) - Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc: Đến nay, cả nước có 65 huyện của 20 tỉnh-thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số. Riêng TP.HCM vừa tổ chức xong Đại hội dân tộc thiểu số ở quận 5 và quận 8 và dự kiến đầu tháng 11/2014 sẽ tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số TP.HCM lần II.

  Nhìn chung, Đại hội ở các địa phương đều đảm bảo chất lượng về mặt nội dung, tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả.

  Các địa phương còn lại sẽ tổ chức Đại hội xong trước ngày 31/12.

  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp thành phố, tỉnh, huyện lần thứ II được tổ chức 5 năm một lần, nhằm rà soát lại thực trạng chính trị xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực cho công tác kinh tế, xã hội tại địa phương.

  Lệ Loan