028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Điều chỉnh thời hiệu xử lý kỷ luật đối với CB-CC-VC để đồng bộ với quy định của Đảng

(VOH) – Nội dung về điều chỉnh thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cũng nằm trong lịch thảo luận hôm nay của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Sáng 21/10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau. Do vậy, thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý do đã hết thời hiệu theo quy định của Luật.

Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” (khoản 10 Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW) và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc, cần sửa đổi các quy định liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhưng quy trình này cần thời gian dài. Do đó, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luận hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

Nội dung sửa đổi trong Dự thảo Nghị quyết trình lần này gồm:

- Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

- Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật tán thành với Tờ trình và nội dung sửa đổi trong tờ trình về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Một số kiến nghị đóng góp đề nghị quy định cụ thể, đầy đủ các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật  để thuận lợi cho việc áp dụng, không viện dẫn các luật như dự thảo nghị quyết mà Chính phủ trình; bổ sung, xác định rõ tiến độ Chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với tiến độ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật này theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định rõ quy định này có hiệu lực kể ngày ban hành nghị quyết để bảo đảm việc áp dụng thống nhất.

Một số ý kiến khác cho rằng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là nội dung được quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, sự điều chỉnh thực chất là sửa đổi, bổ sung nội dung do đó cần thể hiện trong nghị quyết riêng nhằm thuận tiện cho việc dẫn chiếu, áp dụng, đồng thời, bảo đảm việc xem xét và thông qua nghị quyết được chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.