Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại TPHCM

  (VOH) - Ngày 7/8, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân TPHCM kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

  Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hội nhập kinh tế và mở cửa thị trường đang tác động ngày càng sâu rộng đến kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 7 năm từ khi gia nhập WTO, thành phố vẫn duy trì sự hấp dẫn và thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế, giữ được tốc độ tăng trưởng khá với mức đóng góp hơn 1/5 GDP cả nước.

  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng lợi thế sẵn có của một đô thị lớn, tỷ trọng giá trị sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng yếu bình quân giai đoạn 2011- 2015 ước đạt 58,4%. Tổng vốn đầu tư xã hội so với GDP đã giảm từ 33,6% năm 2011 xuống còn ước 29,6% năm 2015.

  Nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế đã nâng lên một bước, năng lực cạnh tranh được cải thiện. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập, các vấn đề an ninh, văn hóa xã hội và môi trường của thành phố được chú trọng và cơ bản được kiểm soát khá tốt.

  Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất một số vấn đề để tiếp tục triển khai thực hiện hội nhập kinh tế có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cụ thể, các bộ ngành cần phối hợp hỗ trợ tích cực và đồng bộ cho các địa phương trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, TP kiến nghị Chính phủ triển khai quyết liệt việc xây dựng hàng rào thương mại phi thuế quan để kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu theo phạm vi cho phép của WTO.

  Hà An