Đoàn kết, chung tay phát triển đất nước vững bước đi lên

(VOH) - Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ, thay mặt Chính phủ khóa 13, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu nhậm chức.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn Quốc hội tín nhiệm bầu ông giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016. Thay mặt các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khẳng định: Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó. Chính phủ khóa 13 sẽ nỗ phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả vì mục tiêu xây đất nước ngày càng phát triển đi lên. Trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ xác định sẽ phát huy những thành quả và kinh nghiệm của Chính phủ các khóa trước, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục vượt qua những khó khăn, hạn chế những yếu kém, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trong 5 năm tới. Đặc biệt, là 3 khâu đột phát chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã đề ra.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2011 là thực hiện có hiệu quả việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ động tích cực hội nhập là bạn và là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhấn mạnh:

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng-Thủ tướng Chính phủ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh gồm các ông Nguyễn Sinh Hùng-Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quang Thanh-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trần Đại Quang-Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Bình Minh-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, sau khi nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và góp ý cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.


 

Quốc Dũng