Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Góp ý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

  (VOH) - Sáng 9/10, Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã góp ý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Dự án luật này sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 - Quốc hội Khóa XIII sắp tới.

  Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 11 chương, 11 mục và 67 điều được thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Bên cạnh đó, dự án luật khắc phục bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

  Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được soạn thảo rất chi tiết và bổ sung nhiều nội dung mới như: “Quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài”. Về hạn chế, ông Nghĩa phân tích trong kết cấu nội dung chưa cân đối giữa các nội dung tín ngưỡng và tôn giáo. Trong khi tín ngưỡng hiện nay hết sức phức tạp, còn nặng tính lệ làng, chưa thể hiện tính đặc thù trong quản lý hoạt động đặc thù (tâm linh) và mang dáng dấp của quản lý hành chính, trị an. Trong khi đó, dự thảo Luật lại chưa thể hiện được yêu cầu đối phó với những tiêu cực trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

  Luật gia Phan Thị Việt Thu thì cho rằng ở Điều 4 về: “Quyền và nghĩa vụ của người có tín ngưỡng, tín đồ tôn giáo” thì đây là quyền và nghĩa vụ của công dân, người có tín ngưỡng tôn giáo cũng là công dân, bắt buộc phải chấp hành nên không cần quy định trong dự Luật. Đề nghị bỏ khoản 1 và khoản 2.

  Mai Thảo