Hội Cựu chiến binh VN cần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(VOH) - Đây là một trong những yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn toàn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào sự "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" của Hội Cựu chiến binh các cấp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch.

Là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội Cựu chiến binh VN cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn toàn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào sự "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" của hội cựu chiến binh.

Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước.

Cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, hội cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh.

Phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

Xem thêm: Hai Phó thủ tướng thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan