Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015

  (VOH) - Sáng 30/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

  Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị.

  Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: BaoThaiNguyen

  Báo cáo đánh giá của Ban tổ chức Hội nghị cho thấy, năm 2015 và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn, tranh chấp chủ quyền ở một số khu vực vẫn tiếp diễn, song nền kinh tế trong nước cơ bản vẫn giữ được ổn định; lạm phát được kiểm soát; hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện; văn hóa xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan chủ quản cùng nỗ lực của các cơ quan báo chí, hoạt động báo chí của cả nước tiếp tục phát triển. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú; công nghệ và các phương tiện kỹ thuật phục vụ tuyên truyền ngày càng hiện đại. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, giữ vững định hướng chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong nước. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và những năm tới cần tập trung triển khai thực hiện là: bám sát chỉ đạo, định hướng thông tin của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước; tích cực tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh...

  Tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.

  Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật và những giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

  Tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

  Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí để Quốc hội thông qua, tăng cường hơn công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

  Trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 - Ảnh: BaoThaiNguyen

  Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

  VOH