Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị cán bộ Tp quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

  (VOH) - Sáng nay (20/03), ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy đã đến dự và chủ trì Hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khai mạc.

  Cán bộ chủ chốt là Bí thư các Đảng bộ-Giám đốc các Sở- Ban-Ngành, lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo 24 quận huyện tham dự Hội nghị đã được quán triệt đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa nội dung Nghị quyết số 12 Hội nghị TW 4 khóa 11. 

  Tại Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 12 Hội nghị TW4 khóa 11, Chỉ thị số 15 và Kế hoạch số 08 của Bộ chính trị “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã phân tích tình hình, nguyên nhân cũng như giải pháp tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng mà NQ TW4 đã đề ra gắn với tình hình thực tế của Đảng bộ Tp. Thời gian qua, Đảng bộ Tp luôn quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đó không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế, tồn tại cần mạnh dạn nhìn nhận và khắc phục.

  Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã nêu bật những nét mới trong các nhóm giải pháp thực hiện NQTW4. Các giải pháp vừa đồng bộ, vừa tập trung, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”; song song đó, các giải pháp thực hiện nêu cao sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong các điểm mới của các giải pháp, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh vai trò của Bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện nghị quyết:

  Trong phiên làm việc hôm nay, Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện NQ số 12 Hội Nghị TW 4 khóa 11, Chỉ thị số 15 và kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các ban Thành ủy đã trình bày dự thảo Hướng dẫn về công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình; công tác kiểm tra giám sát; công tác tư tưởng và công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các Dự thảo sẽ được thảo luận trong phiên làm việc sáng mai.

  Ngọc Hiếu