Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị chuyên đề về công tác dân vận trong các cơ quan xây dựng Đảng, đoàn thể, báo chí

    (VOH) - Chiều 10/4, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác dân vận trong các cơ quan xây dựng Đảng, đoàn thể, báo chí.

    Trên cơ sở quán triệt chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng đã đề ra chương trình hành động. Chương trình hành động này tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp trong đó có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc khối gồm Công đoàn viên chức thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối và Hội cựu chiến binh Khối.

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng cho biết: một trong những nội dung trọng tâm của Đoàn thanh niên Khối nhằm đẩy mạnh công tác dân vận, đoàn kết tập hợp thanh niên là tập trung đầu tư cho công tác xây dựng Đoàn, hình thành phong cách cán bộ Đoàn Khối “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo”.

    Lộc An