Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, các thông tri của Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp và Tháng Công nhân

  Chiều qua, Thành ủy Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, các Thông tri của Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp và Tháng Công nhân. Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện cấp ủy các quận huyện, Đảng đoàn và Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân các cấp.

   Hội nghị đã nghe triển khai Chỉ thị số 12, Chỉ thị số 11, thông báo số 77 của Ban Bí thư và các Thông tri của Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn và Đại hội Nông dân các cấp. Ngoài ra, Liên Đoàn Lao động Tp và Hội Nông dân Tp cũng đã triển khai chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN và Ban Thường vụ TW Hội Nông dân VN về tổ chức đại hội Công đoàn, đại hội Hội Nông dân các cấp và tổ chức “Tháng Công nhân”.
   
   Hội nghị nhấn mạnh Đại Hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2013-2018) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2013-2018) là những sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, Đại hội Công Đoàn và đại hội Hội Nông dân các cấp cần chuẩn bị và tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.
   
   Về thời gian tổ chức đại hội Công đoàn, cấp cơ sở hoàn thành trong quý 3 năm 2012, cấp quận huyện và tương đương hoàn thành trong quý 4 năm 2012. Về tổ chức Đại hội Hội Nông dân, cấp cơ sở hoàn thành trong quý 2 năm 2012, cấp quận huyện và tương đương hoàn thành trong quý 4 năm 2012. Đại hội đại biểu Công đoàn và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tp sẽ tổ chức vào quý 1 năm 2013.
   
   Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng- Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao vai trò của Công đoàn và Hội Nông dân các cấp trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân và nông dân Tp. Bà đã nhấn mạnh: Đối với công tác chuẩn bị Đại hội, việc xây dựng báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ và công tác nhân sự cần có sự đổi mới trên tinh thần phát huy dân chủ. Nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân các cấp, bà Nguyễn Thị Thu Hà nói:
   

  Ngọc Hiếu