Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng khối Sở - ngành và Bộ - ngành năm 2012

    (VOH) - Chiều 31/1, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và chương trình công tác năm 2013 với khối Sở -ngành thành phố và Bộ - ngành Trung ương.

    Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy thì trong năm 2012 vừa qua, Ban Tổ chức Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp tục phát huy những kết quả của những năm trước, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đã cơ bản hoàn thành yêu cầu; Nhiệm vụ xây dựng Đảng, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng;  Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11; Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cản bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt động và đội ngũ cán bộ - Đảng viên.

    Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân; đóng góp những ý kiến thiết thực vào phương hướng, nhiệm vụ công tác, nhất là những vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2013. Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng, về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Và trong phương hướng công tác và nhiệm vụ cụ thể năm 2013, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ tập trung tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ.

    Quốc Dũng