028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hôm nay 24/8 trình Tuyên bố Cần Thơ lên các Bộ trưởng

(VOH) - Hôm qua 23/8, lần đầu tiên Phiên họp hỗn hợp của bốn Nhóm công tác APEC đã diễn ra.

Thông qua cuộc họp chung, Chủ tịch các Nhóm đã chia sẻ kết quả của từng nhóm và cập nhật các hoạt động năm 2017. Các đại biểu cũng thảo luận về những hoạt động ưu tiên năm 2018 và sự phối hợp giữa các Nhóm.

Trọng tâm của cuộc họp là thảo luận nội dung của “Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã nhất trí trình “Tuyên bố Cần Thơ” lên các Bộ trưởng tại Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ diễn ra vào hôm nay 24/8. 

Cuộc họp cũng nhất trí thông qua ở cấp làm việc và trình lên các Bộ trưởng: Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn-đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng, với các nội dung chính là tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong nông nghiệp và thị trường lương thực ở khu vực; vấn đề quản lý thất thoát và lãng phí lương thực. 

Cuộc họp đã nhất trí với đề xuất của Papua New Guinea về đăng cai tổ chức Tuần lễ An ninh lương thực năm sau, từ ngày 4-10/8/2018.