Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hơn 70.000 lao động đăng ký thất nghiệp

    Theo UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2012, ước tính có 1.214 doanh nghiệp giải thể và 1.065 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; kéo theo số người lao động đăng ký thất nghiệp là hơn 70.000 người, tăng hơn 22.000 người so với cùng kỳ.

    Sáu tháng cuối năm, ngoài tập trung giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, TP sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm miễn phí và tư vấn hướng nghiệp; rà soát tình hình thực hiện pháp luật lao động; kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vụ tranh chấp lao động.

    Hồng Thúy