Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Làm rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong Hiến pháp"

  (VOH) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội sẽ diễn ra từ 25 đến 27/9/2014 tới đây tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội, phóng viên Đài phỏng vấn ông Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM.

  Ông Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tặng quà cho các em học sinh nghèo xã đảo Thạnh An – Cần Giờ. Ảnh: UBMTTQ TP

  * Thưa ông, Đại hội kỳ này sẽ tập trung thảo luận chủ đề gì?

  - Ông Trần Tấn Hùng: Theo chủ đề của đại hội lần này, dự thảo văn kiện của UBTW MTTQ VN có chủ đề: MTTQ VN đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

  * Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của hệ thống mặt trận, sắp tới, Quốc hội cũng sẽ bổ sung sửa đổi Luật MTTQ VN. Trong đại hội kỳ này, MTTQ TP sẽ đề đạt những gì, thưa ông?

  - Ông Trần Tấn Hùng: Đến với Đại hội MTTQ VN lần thứ VIII, có thể nói, Đoàn Đại biểu của MTTQ TP cũng mong muốn sẽ thể hiện rõ hơn vai trò trách nhiệm của MTTQ trong việc phát huy dân chủ, tham gia làm rõ hơn nữa vai trò mặt trận là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lần này, sẽ làm rõ hơn nữa vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở là đã có những chủ trương của Đảng. Thứ hai, trên cơ sở Hiến pháp quy định và sắp tới, Quốc hội sẽ bổ sung, sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc VN, mặt trận cũng mong muốn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thiện hơn nữa hệ thống tổ chức Mặt trận. MTTQ TP cũng mong muốn tăng cường, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận sao cho đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy vai trò của các vị ủy viên, các tổ chức thành viên trong phối hợp thống nhất hành động để thực hiện nhiệm vụ của mặt trận đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

  * UB MTTQ TP đã chuẩn bị gì cho Đại hội lần này, thưa ông?

  - Ông Trần Tấn Hùng: Các đại biểu trong đoàn UBMTTQ TP đã dành thời gian nghiên cứu Dự thảo Văn kiện. Mặt trận TP sẽ có tham luận tại đại hội về sự phối hợp có hiệu quả cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” của thành phố trong thời gian qua để góp phần cùng với cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động này trong thời gian tới.

  * Mặt trận Tổ quốc TP có nhiều cuộc vận động ý nghĩa, tại sao chúng ta lại chọn cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, thưa ông?

  - Ông Trần Tấn Hùng: Nhiệm kỳ qua, Mặt trận TP đã làm được nhiều việc, đặc biệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào của mặt trận nhưng đây là cuộc vận động mới của mặt trận theo chỉ tiêu của Đảng, thực hiện được 5 năm. Bên cạnh đó, Trung ương cũng muốn là từ mô hình, cách làm có hiệu quả của thành phố để làm cho cuộc vận động này có sức lan tỏa mạnh hơn, vừa có tác động tích cực đến với sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời xây dựng ý thức người dân trong sử dụng hàng VN trong thời gian tới.

  * Cảm ơn ông.

  Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Phương thức hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới, thể hiện rõ tính chất liên minh, chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận được triển khai và bước đầu đã có kết quả, được nhân dân ghi nhận.

  Lệ Loan