Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2012, duy trì tỷ số giới tính khi sinh dưới 111 bé trai/100 bé gái

    (VOH) - Phát biểu tại cuộc họp với các Sở - Ban - Ngành đoàn thể thành phố về hỗ trợ công tác truyền thông giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2012 vào sáng nay, bà Tô Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc sở y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ TP cho biết, năm 2012, ngành tiếp tục phấn đấu duy trì các chỉ tiêu như về giảm sinh đạt 0,05%0, giảm tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên dưới 4%, duy trì tỷ số giới tính khi sinh dưới 111 bé trai/100 bé gái.

    Riêng về công tác kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu để số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là trên 417.000 người. Năm nay, ngành DS - KHHGĐ TP tiếp tục phối hợp tuyên truyền với các Ban - Ngành liên quan nhằm tiếp tục đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số , kế hoạch hóa gia đình đến với người dân, qua đó nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác này./

    Nhất Hương