Nên dành trọn một buổi cho Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn tại các kỳ họp

(VOH) - Phiên làm việc tại tổ chiều 27/10, đa số ý kiến ĐBQH đồng tình cho rằng: việc ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng là phù hợp các quy định của Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền của Quốc hội trong việc quy định hệ thống cấp hàm của quân nhân chuyên nghiệp, quyền và nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 50 Điều.

Nghe toàn văn bài viết:

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, ĐBQH TP.HCM cho rằng: Luật đã kịp thời bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật khác, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng - ĐBQH TP.HCM, đề nghị:

Nhiều ý kiến nhất trí cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp từ thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp đến thượng tá quân nhân chuyên nghiệp và cho rằng: Dự thảo Luật kế thừa các quy định hiện hành, tương ứng với Luật Công an nhân dân. Tuy nhiên về vấn đề này, Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình - Phó Tư lệnh quân khu 7, ĐBQH TP.HCM cho rằng:

Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình thảo luận về Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng - Ảnh: Q.Dũng.

Mặt khác, cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác phục vụ, bảo đảm chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân; quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vinh dự, trách nhiệm của quân nhân, đồng thời là yếu tố để xây dựng hệ thống chính sách phù hợp theo cấp bậc quân hàm.

Ánh Viên - Đại úy quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: ANTĐ.

Về hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp, đa số ý kiến tán thành như quy định dự thảo Luật là: cấp úy quân nhân chuyên nghiệp nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; thiếu tá, trung tá quân nhân chuyên nghiệp nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; thượng tá quân nhân chuyên nghiệp nam 56 tuổi và nữ cũng 56 tuổi.

Cũng trong phiên làm việc tại tổ chiều 27/10, các đại biểu góp ý  tờ trình về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Đối với quy định họp trù bị và thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội, đa số tán thành với quy định họp trù bị để thông qua chương trình kỳ họp và quy định rõ thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Quốc hội, chất lượng, hiệu lực các quyết định của Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội cần phải được sửa đổi, bổ sung. ĐBQH Võ Thị Dung - Đoàn TP.HCM, đề nghị:

Góp ý thêm về nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng:

Nhiều đại biểu cho rằng cần quy định rõ về số lượng, thời gian tham gia cũng như trách nhiệm của ĐBQH trong phát biểu và thảo luận tại các kỳ họp.