Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ông Nguyễn Văn Rảnh được bầu làm Bí Thư Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TPHCM, nhiệm kỳ I (2010-2015)

    (VOH) - Sau 2 ngày làm việc tập trung và dân chủ, hôm qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng lần thứ 1 đã bế mạc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới: 2010-2015 với 32 đồng chí. Với số phiều 293/299 đại biểu, chiếm tỷ lệ 98,32%, ông Nguyễn Văn Rảnh đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng nhiệm kỳ thứ 1: 2010-2015.

    Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh, đạo sức chiến đấu của Đảng, của toàn Đảng bộ, tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân-viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, chống quan lieu-tham nhũng, lãng phí; Tăng cương công tác dân vận nhất là công tác dân vận của Chính quyền. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh: Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 80% Đảng viên là phóng viên, biên tập viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị và mỗi năm kết nạp 500 Đảng viên mới…

    BT

    .