Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế

    (VOH) - Sáng 25.9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tọa đàm với các cơ sở y tế và đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phía Nam về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

    Ảnh minh họa.

    Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả sau 3 năm thực hiện Luật bảo hiểm y tế (BHYT) mới từ 2009 đến 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng dần qua các năm , năm 2010 là 50%, năm 2011 đạt 64% và năm 2012 đạt 67% . Số lượng cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng dần năm 2010 là gần 2200 cơ sở, năm 2011 là hơn 2300 cơ sở và năm 2012 là hơn 2450 cơ sở. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều đại biểu, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tính ưu việt của tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội vì theo nghị quyết 21của Bộ Chính trị, nước ta phấn đấu đến năm 2020 phải đạt 80% dân số tham gia BHYT, 50% tham gia BHXH và 25 % người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

    Nhất Hương