Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

    (VOH) - Ngày 9/11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2012) và thông báo kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

    Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 19/11 đến ngày 28/12 với chủ đề “Âm vang Điện Biên Phủ trên không”, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua: nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống; Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, duy trì nghiêm nề nếp chế độ chính quy. Đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Qua đó nâng cao nhận thức về chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng vị trí ý nghĩa nội dung hội nghị Trung ương 6 khóa XI trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012, làm tiền đề cho việc triển khai, tổ chức phong trào thi đua quyết thắng năm 2013 đạt hiệu quả cao./.

    Xuân Hải