Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát huy năng lực, vị trí, vai trò của cán bộ nữ trong mọi lĩnh vực

    (VOH) - Ban tổ chức Thành ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ - Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới TPHCM vừa tổ chức họp mặt, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò cán bộ nữ.

    Chia sẻ tại buổi gặp mặt bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước nêu rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ trong sự phát triển của đất nước. Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ, nguồn cán bộ nữ ở một số lĩnh vực sụt giảm. 

    Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ, có nhiều chỉ tiêu đặt ra về tỷ lệ nữ tham gia các cấp chưa đạt so với yêu cầu. Để làm tốt công tác cán bộ nữ, cần tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về bình đẳng giới; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển; xây dựng quy hoạch về cán bộ nữ nằm trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng; thực hiện lồng ghép giới trong cơ chế, chính sách.

    Phương Dung