Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố Lương Bạch Vân dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 2, phường 2, quận 4

    (VOH) - Tối qua 12/11, Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố Lương Bạch Vân đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết tại Khu phố 2, phường 2, quận 4. Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra trong không khí cả nước cùng hướng về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

    Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố Lương Bạch Vân đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Tổ chức Mặt trận, đồng thời kêu gọi người dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hưởng ứng tích cực cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động Vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tham gia bảo vệ môi trường. Dịp này, Ban công tác mặt trận Khu phố 2 phường 2, quận 4. đã trao tặng quà và 2 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo trong khu phố.


    Thanh Hùng