Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phong trào thi đua khơi dậy sức sáng tạo của con người

  (VOH) - Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013). Dưới tầm nhìn của một nhà hiền triết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của Cách mạng, bởi Cách mạng là phong trào của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào mà không có thi đua thì không thể lớn mạnh. "Thi đua là yêu nước; Yêu nước phải thi đua". Làm theo lời Bác, chúng ta vững tin rằng: người người thi đua, ngành ngành thi đua; mọi gian khó nhất định bị đẩy lui, đường cách mạng nhất định sẽ tiến tới!

  65 năm qua, trong mỗi thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua góp phần quan trọng thôi thúc, động viên quân dân ta lập nên những chiến công lừng lẫy trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, TPHCM luôn là địa phương đi đầu trong phong trào thi đua và có nhiều phong trào trở thành điển hình nhân rộng cả nước như phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

  Bà Nguyễn Thị Như Thủy (trái), trao huân chương cho các tập thể trong phong trào thi đua - Ảnh: NLĐ.

  Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Như Thủy - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua yêu nước TPHCM xoay quanh ý nghĩa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác và những phong trào thi đua yêu nước điển hình của TPHCM trong thời gian qua.

  Minh Hiệp