Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 10 có thêm 2 phường không còn hộ nghèo

    (VOH) - Phát huy thành quả phường 6 không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới vào cuối năm 2010, trong buổi tổng kết công tác giảm nghèo của quận 10 năm 2011 sáng 10/02, UBND quận cho biết có thêm phường 5 và phường 7 đã hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 3.

    Ngoài ra, quận 10 có 6 phường khác hoàn thành cơ bản giai đoạn 3 với tỉ lệ hộ nghèo theo mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm dưới 1%. Năm 2011, quận giảm nghèo thành công 743 hộ, chỉ còn lại khoảng 550 hộ thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm và không còn hộ dưới mức 8 triệu đồng/người/năm.

    Định hướng năm 2012, quận 10 phấn đấu có thêm 6 phường không còn hộ nghèo, giảm 50% số hộ nghèo còn lại và cơ bản hoàn thành chương trình giai đoạn 3 với tỉ lệ hộ nghèo dưới 0,5% .

    Lê Nguyễn