Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 3 kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  (VOH) - Sáng 27- 4, Quận Ủy, Ủy Ban Nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Quận 3 đã tổ chức Lễ kỉ niệm 35 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ( 30-4-1975 - 30-4-2010)

  HTML clipboard

  Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch UBND Quận 3 đã phát biểu ôn lại những chiến công hào hùng của dân tộc, đỉnh cao là thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, là kết quả to lớn trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Ông khẳng định: trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, nhân dân quận 3 đã có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh cách mạng của miền Nam, góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

  Tại buổi lễ, Quận 3 đã tuyên dương 150 cán bộ Tổ dân phố công tác 30 năm liên tục, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của quận 3 trong thời kỳ mới.

  Thoại Diễm