Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 3 tổ chức hội thi “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 80 năm, một chặng đường vẻ vang”

    (VOH) - Ngày 26/8, UBND quận 3 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã tổ chức hội thi “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 80 năm, một chặng đường vẻ vang” nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

    HTML clipboard

    Theo đó, cuộc thi đã được triển khai lần lượt ở 6/ 14  phường với các nội dung làm nổi bật chủ đề về truyền thống và những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các giai đoạn Cách mạng Việt Nam.  


    Lệ Loan