Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 5: Hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình

    (VOH) - Sáng 9/11, tại Quận Ủy quận 5, ông Nguyễn Hữu Tín - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch UBND TP đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận 5 về công tác Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng.

    Ông Sử Ngọc Anh - Bí thư Quận Ủy quận 5 báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận Ủy. Trong đó, tập trung kiểm điểm theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của Đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ông Sử Ngọc Anh - Bí thư Quận Ủy quận 5 nhìn nhận: Hiện nay toàn quận có hơn 5.000 Đảng viên, có những đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển của quận. Tuy nhiên, vẫn có một số Đảng viên thiếu sự rèn luyện, dẫn đến lối sống tiêu cực, tham nhũng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ Đảng viên trong lòng quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, công tác tự phê bình và phê bình chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đây là một trong những khuyết điểm cần được nhìn nhận và khắc phục.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải thực hiện nghiêm túc và thận trọng, không hình thức, chiếu lệ, cũng như tình trạng nể nang, né tránh. Tự phê bình và phê bình phải giữ đúng nguyên tắc, xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng và những trường hợp không tự giác nhận và sửa chữa khuyết điểm. Thực hiện Kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần NQ TW4 của Ban Thường vụ Quận Ủy quận 5 sẽ diễn ra trong 3 ngày 9, 10 và 11/11/2012.

    Thanh Hùng