Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội sẽ thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Châu Thị Thu Nga

  (VOH) - Hôm nay 15/6, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 bước vào tuần làm việc thứ 5 với nội dung thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Luật phí, lệ phí; Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

  Ảnh: TTXVN

  Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật thú y.

  Quốc hội còn dành thời gian để nghe và thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

  Trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

  Phan Khanh