Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Viên chức

  Hôm qua, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận dự án Luật viên chức.


  Phạm vi điều chỉnh, quy định công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia dự tuyển làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập... là những nội dung của dự thảo Luật viên chức được tập trung thảo luận trong phiên họp. Liên quan tới phạm vi điều chỉnh của Luật, vẫn còn nhiều ý kiến nhưng đa số tán thành với quy định của dự thảo Luật là chỉ điều chỉnh viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Về vấn đề công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài dự tuyển làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều ý kiến không đồng tình với quy định trong dự thảo viên chức phải là người có quốc tịch Việt Nam và phải cư trú tại Việt Nam.

  Sau đây là phản ánh của phóng viên Quốc Dũng từ Hà Nội chuyển về ghi nhận nội dung làm việc của Quốc hội chiều hôm qua:


  Quốc Dũng

  .