Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2017

  (VOH) -  Sáng nay 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi.

  Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2107. Nguồn: An ninh thủ đô

  Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương 2017 với tỷ lệ 82,15% tổng số đại biểu tán thành. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng nay cũng giải trình những ý kiến cho rằng việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho các địa phương sẽ không có động lực để địa phương phát triển, đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

  Bên cạnh đó, hàng năm, ngân sách Trung ương còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu. Đây là nguồn lực lớn đóng góp vào tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung của các địa phương. Mức hỗ trợ này căn cứ vào từng công trình, dự án trên địa bàn.

  Về tình hình ngân sách của TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết riêng TP Hồ Chí Minh, nếu tính cả khoản bổ sung có  mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách TP.HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng (gồm: vốn ngoài nước: 4.034 tỷ đồng, vốn trong nước 3.282 tỷ đồng) để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%.

  Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh thì tổng mức hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương khoảng 18.800 tỷ đồng cho TP Hồ Chí Minh.

  Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi, gồm có 9 Chương, 72  Điều. Các đại biểu đồng thuận với việc ban hành luật Thủy lợi, cho đây là 1 bước nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia; phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

  Ngọc Hiếu