Quy định rõ chính sách BHXH cho cán bộ hợp tác xã

(VOH) – Chiều 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất nhiều nội dung, dự thảo Luật đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

Về chính sách tiếp cận vốn trong dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự thảo cần quy định rõ các ngân hàng thương mại cho các chủ thể như tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay vốn tín dụng thương mại theo quy định trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả dự án sản xuất.

Quy định hợp tác xã và tổ hợp tác được sử dụng giá trị tài sản hình thành từ quỹ chung mang tên riêng để đảm bảo an toàn cho số vốn cần vay.

Quy định rõ chính sách BHXH cho cán bộ hợp tác xã 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nguyện vọng của những cán bộ, nhân viên của hợp tác xã là khi nghỉ hưu được hưởng lương hưu. Đây là nội dung chính trong chính sách bảo hiểm xã hội đa tầng của Việt Nam.

Cần nghiên cứu quy định cụ thể các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dự thảo Luật. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã bởi đây là nội dung vướng nhưng dự thảo luật chưa đề cập đến.

Về chính sách bảo hiểm, Chủ tịch Vương Đình Huệ đề nghị nghiên cứu quy định trong nghị định về bảo hiểm nông nghiệp thí điểm để lấy một số quy định đưa vào luật, trong đó có bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm ngư nghiệp, bảo đảm cho giá trị pháp lý cao hơn cho bảo hiểm trong lĩnh vực này.

Về tổ chức quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải quy định trong luật trách nhiệm của giám đốc và tổng giám đốc trong hoạt động mua chung, bán chung các sản phẩm vật tư giống, phân bón, tức là cả đầu vào, đầu ra.

Chủ tịch Quốc hội tán thành với đề xuất quy định việc xóa nợ khê đọng cho các hợp tác xã. Thực tế có những hợp tác xã “chết” từ lâu nhưng không thể nào cho “chết” trên pháp lý được, vì còn vướng nợ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã.