Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Sẽ báo cáo tổng kết kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội trước ngày 7/12

  (VOH) - Theo tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vừa giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trình Phó Thủ tướng trước ngày 7/12/2010.

   

   Ảnh minh họa

  Trước đó, vào trung tuần tháng 11/2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu UBND TP. Hà Nội, Trưởng các Ban chỉ đạo, các tiểu ban,... có báo cáo tổng kết việc thực hiện hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

  Nội dung các báo cáo phải nêu rõ kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và những bài học kinh nghiệm... Đồng thời đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm Đại lễ.

  UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng xét khen thưởng do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo làm Chủ tịch Hội đồng để xét duyệt, lập danh sách đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích. Dự kiến cuộc họp tổng kết hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10/12/2010.

  HN

  VOH