Sẽ đăng công khai biển số trước 30 ngày tổ chức đấu giá

Tin liên quan