Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sở Cảnh sát PCCC Tuyên dương gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

    (VOH) - Sáng 27/4, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ- đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

    HTML clipboard

    Ba năm qua, Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Phụ nữ - Đoàn viên công đoàn Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được triển khai thực hiện trong từng công tác cụ thể. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao đạo đức cách mạng, các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, thực hiện tốt mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”.

    Thoại Diễm