Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP 6 tháng đầu năm 2014

    (VOH) - Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2014 diễn ra hôm 2/7, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2014, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như: viết nhật ký điện tử, tổ chức các hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện các phần việc, công trình thanh niên làm theo lời Bác... Các cơ sở Đoàn đã chủ động tuyên truyền, nắm bắt dư luận, kêu gọi thanh niên hướng về biển đảo bằng những việc làm thiết thực.

    Trong 6 tháng cuối năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP tập trung đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh 5 nội dung của phong trào Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, kỹ năng thực hành xã hội trong thanh niên; tăng cường khai thác các nguồn lực để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

    Mỹ Hương