Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tập huấn công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm

    (VOH) - Ngày 19/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tập huấn công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho các cơ sở đào tạo nghề của công đoàn.

    Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề về đổi mới việc phát triển nghề giai đoạn 2011 - 2020; quản lý và sử dụng kinh phí dự án đổi mới và phát triển dạy nghề; Giới thiệu dự thảo đề án “Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề của công đoàn giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020” trình Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư.

    Hiện tại, Công đoàn Việt Nam có 41 cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, do mới được thành lập, nâng cấp từ các trung tâm nên ngành nghề đào tạo chưa được đa dạng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

    Huệ Như