Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành ủy TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện quy định về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở

  (VOH) - Sáng 27/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 1043 về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

  Bí thư Thành ủy TPHCM, Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh minh họa: chinhphu

  Qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 1043 của Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy: Từ năm 2005 đến 2014, toàn thành phố đã có gần 1 triệu lượt đảng viên được phân công trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, điển hình như: đảng viên tham gia ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; làm nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chậm tiến; vận động người có uy tín là nhân sĩ, trí thức, người có đạo, dân tộc, tiểu thương, hộ sản xuất kinh doanh chấp hành quy định pháp luật; vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực như: xây dựng khu phố, ấp văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; vận động chủ nhà trọ không tăng giá cho công nhân lao động thuê phòng; vận động tổ chức các chương trình an sinh xã hội; vận động công chức viên chức, công nhân, người lao động ra sức thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp,... 

  Những hoạt động trên không chỉ góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận và vận động nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên trong công tác và đời sống xã hội; qua đó đã tập hợp và xây dựng được lực lượng nòng cốt chính trị, bồi dưỡng, giúp đỡ nhiều nhân tố tích cực giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

  Nhấn mạnh về kết quả đạt được trong 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Tính- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng: "Việc ban hành quy định 1043 đã thể hiện sự sáng tạo của Đảng bộ TP nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ Đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng, vừa là chủ trương vừa là biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân và mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên với nhân dân, được tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đồng tình, hưởng ứng, là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng đưa nội dung phân công và kết quả đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân vào việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, đồng thời góp phần giúp cho Đảng bộ, chi bộ tích cực phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp".

  Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện quy định về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, ông Đỗ Trung Tính- Phó Bí thư huyện ủy Hóc Môn cho biết các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phân công đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng cụ thể bằng kế hoạch, bằng thông báo, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, khả năng trình độ của đảng viên, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, từ đó công tác vận động quần chúng của đảng viên có hiệu quả hơn, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ, chi bộ. 

  Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Quy định 1043, Phó Bí thư Thành ủy– Nguyễn Thị Thu Hà đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế như: một số cấp ủy vẫn chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh - chỉ đạo thực hiện Quy định này; trong triển khai thực hiện có nơi còn mang tính hình thức, chưa bám sát vào thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Để tiếp tục thực hiện Quy định số 1043 của Ban Thường vụ Thành ủy có hiệu quả và nền nếp, qua đó ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác vận động nhân dân trong tình hình mới; bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị: các cấp ủy, tổ chức Đảng trong những năm tới cần tiếp tục tập trung quán triệt và tăng cường thực hiện Quy định số 1043 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở gắn với các quan điểm trong nghị quyết của Đảng. Định kỳ các cấp ủy cơ sở cần kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được để đề ra các biện pháp, cách làm hiệu quả hơn trong thời gian tới; đưa nội dung phân công và kết quả đảng viên làm công tác vận động quần chúng vào phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm; đồng thời đảng viên được phân công phải nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác cho chi bộ biết về những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và đề xuất các biện pháp, giải quyết phù hợp.

  "Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đến thời điểm hiện nay các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức xong đại hội và Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội, tôi mong rằng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cấp mình và chương trình kế hoạch hàng năm cần hết sức chú trọng các giải pháp thực hiện Quy định số 1043 của Ban Thường vụ Thành ủy để việc thực hiện Quy định này ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp", bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

  Dịp này, Thành ủy đã tặng bằng khen cho 34 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 1043 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

  Minh Hiệp